--Hadde politiet visst det politiet vet, hadde de oppklart alle kriminalsaker

--Hadde politiet visst det politiet vet, hadde de oppklart alle kriminalsaker

Politiet ønsker å ligge i forkant teknologisk. Nå skal Business Intelligence være rettesnor for all it-aktivitet.
-- Alt vi gjør innen it-relatert arbeid skal ta utgangspunkt i en Business Inteligence (BI)-tankegang. Du skal kun logge deg på et system og ikke bekymre deg for hvilket system som ligger i bakkant. All nødvendig informasjon skal være lett tilgjengelig og det skal være mulig å trekke ut og sammenfatte data på måter som før ikke har vært tilgjengelig eller har vært vanskelig, forklarer avdelingsdirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet har det overordnete ansvaret for alt it-arbeid innenfor politiet. De skal også sikre at alt it-arbeid innefor hele justissektoren (departementet, domstolene, kriminalomsorgen) skjer innenfor en enhetlig ikt-strategi.

På patrulje

Det enkle bildet av hvordan politiet bruker BI er historien om den gamle politimannen som har patruljert i samme område i en årrekke og stor kjennskap til miljøet og historien fra gatene. Når han skal ut på en nye patrulje sier magefølelsen hans hva bør prioriteres når han skal ut å gå neste runde. Magefølelsen forteller også politimannen hva som kan skje rundt neste sving når han fanger opp små ting som skjer langs runden.

Tilsvarende fanger et BI-system opp denne kunnskapen og de ulike sammenhengene , og sprer informasjonen til andre enheter som også har nytte av den.

I eksemplet over kunne dette være en nyutdannet politimann som skal ut på sin første patrulje eller en annen enhet som var i gang med etterforskning av et miljø som hold til i den gamle politimannens gater.

-- Utfordringen for politiet er å tilgjengeliggjøre all intern informasjon der hvor den trengs. Husk at politiet har en kultur for å registrere og samle all informasjon. Du kan si at hvis politiet hadde visst det politiet vet, så hadde politiet oppklart alle kriminalsaker, sier professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Som et sugerør

Lorentzen og Politidirektoratet er nå ferdig med en rapport som beskriver prinsippene for hvordan ikt-arkitekturen skal se ut.

-- Dette handler ikke bare om å ha en BI-applikasjon, men også like mye måten hvordan politiet jobber. Derfor må vi begynne å klargjøre alle systemene nå og hele tiden ha BI i tankene, sier Lorentzen.

Han nevner spesielt en felles portal, som også er politiets intranett, hvor du logger deg inn. Portalen skal utvikles til å bli et utgangspunkt for alt daglig politiarbeid. På lengre sikt er planen å kun å ha et felles grensesnitt hvor de ulike politifaglige systemene ligger bak.

Lorentzens poeng er at politiets arbeid med kriminelle handlinger ofte består av å registrere ny data og samle inn gammel data for så å sette dette sammen. Dette etterforskningsarbeidet går mye lettere når du har it-systemer som kommuniserer på tvers av ulike systemer og kan hente frem data fra databaser som tidligere ikke kommuniserte med hverandre.

-- Det må være lett å gjenbruke data og vi må kunne sette sammen data på ulike måter for å finne nye sammenhenger. Dette kan for eksempel være egne etterretningssystemer som leter etter sammenhenger og informasjon på tvers av alle tilgjengelige kilder. Det skal nærmest være som om man har et sugerør ned i alle databaser, sier Lorentzen.

Internasjonal kriminalitet

Politimannen på patrulje er et enkelt bilde av hvordan BI fungerer. Et annet godt illustrerende bilde er et digitalt kart. Der plotter man inn alle registrerte hendelser av kriminell karakter, så planlegger man politiets ressursbruk der hvor det historisk har vært mange hendelser. Dette kan for eksempel være å sette opp kameraer eller sette inn ekstra patruljer.

Alle operasjonssentraler i politiet har elektroniske kartløsninger. Denne tjenesten kan også utvides til å følge egne biler ved hjelp gps. Da får operasjonssentralen en ekstra visuell oversikt over egne styrker og bedre kontroll over ressursbruken. Det gir også en ekstra sikkerhet for den enkelte politimann og kvinne ved at man i sanntid til enhver tid har oversikt over hvor patruljen befinner seg.

-- Samtidig er det også svært mer komplekse sammenhenger vi vil ha tak i, sier Lorentzen. Av åpenbare grunner vil han ikke fortelle i detaljer hvordan systemene er tenkt å fungere og hva slags ny informasjon som de håper å få ut. Men her er det lett å tenke seg bander med internasjonale forgreininger, økonomisk kriminalitet og narkotika.

Han forteller videre at planene er at politiet skal bli utstyrt med mobile løsninger slik at den enkelte politimann kan bruke de nye systemene ute i felten.

Utnytte ressursene

Professor Gottschalk understreker at skal BI-systemene fungere slik de er tiltenkt er det kritisk at all nødvendig informasjon blir lagt i databasene i bunn.

-- Den må også være korrekt. I forhold til politiet er jeg imponert. De har en kultur på å ha orden og ha enkle løsninger, så dette har jeg stor tro på, sier han.

Det er ikke øremerket midler til satsningen, men Lorentzen i Politidirektoratet viser til at nødvendige investeringer vil bli tatt over de årlige driftsbudsjettene.

-- Mye handler også om måten vi jobber på og hvordan vi tilrettelegger nye systemer og bygger dem opp på. Målet er at vi skal bli flinkere til å bekjempe kriminalitet. Det skal bli tryggere. Vi skal bruke ressursene våre på en bedre måte, sier han.