Hafslund velger e-business fra EDB

Hafslund ASA har inngått avtale om å overlate ansvaret for all behandling av fakturaer og kort for måleravlesning til EDB Business Partner.
Avtalen som omfatter papirbasert fakturaproduksjon, OCR-lesing av målerkort, e-fakturafunksjonalitet, elektronisk arkiv og fakturahotelltjenester har en kontraktsverdi på 23 millioner kroner over en periode på tre år.

Hafslund har gjennom avtalen valgt EDB som sin strategiske samarbeidspartner både på papirbaserte og elektroniske tjenester. Hafslund, som er Norges største strømleverandør, har ca 600.000 kunder i sin database. EDB leverer i dag tjenester innen e-faktura til Hafslund og vil nå i tillegg håndtere fakturaproduksjon på papir, samkjøring av skjemaer for måleravlesning og fakturaer og elektronisk arkiv for selskapet.

Avtalens varighet er tre år med en opsjon på forlengelse i ytterligere to år. Tjenestene til Hafslund leveres av EDB IT Drift.

- EDBs evne til å håndtere store volumer kombinert med høy kompetanse og brukervennlighet var sammen med pris utslagsgivende for vårt valg, sier kontraktsjef Sølvi Glevoll i Hafslund.

- Avtalen med Hafslund er en av de største innenfor dette området. Avtalen har stor betydning for oss, og er et nytt eksempel på at stadig flere kunder ser verdien av å kunne velge EDBs totalkonsept innen e-business, sier John-Arne Haugerud, konserndirektør IT Drift i EDB.