Hallingdal valgte Norkart

Hallingdal valgte Norkart

Norkart skal sørge for at kommunene i Hallingdal får et digitalt kartsystem.

Regionrådet i Hallingdal har på vegne av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol inngått kontrakt med Norkart om kjøp av nytt kart- og geodatasystem. Avtalen omfatter programvare for kart/geodata, kommune-GAB og kommunalteknikk.

De nye systemene kommer til å gjøre kart- og eiendomsdata lettere tilgjengelig både for brukere i kommunene og for publikum, skriver Norkart i en pressemelding.

I tillegg til kartverktøy for teknisk etat, omfatter avtalen en webversjon som er spesielt beregnet for servicetorgene, som vil være tilgjengelig for alle i kommunene gjennom intranettet. Publikum og næringsliv får tilgang til kart gjennom en internettmodul som skal legges ut på kommunenes nettsider.

Viser eiendommer

Norkart skal også levere programvaren KomTek for kommunalteknikk gjennom sitt datterselskap Geoservice. Dette omfatter vann/avløp, renovasjon/slam, brann/feiing/tilsyn, kopling mot GAB og mot faktureringssystemet.

Data i KomTek er integrert i kartsystemet, slik at for eksempel eiendommer med avtaler kan vises i kartet.

De leverte løsningene vil gi hallingdalskommunene en helhetlig løsning for forvaltningen av virksomhets-kritiske data og de vil også bli viktige byggesteiner i en fremtidig døgnåpen kommune med "Min kommunale side" som en av mulighetene. Et slikt samarbeidsprosjekt gir også de enkelte kommunene tilgang på teknologi som det ville vært vanskelig å etablere på egen hånd.

Flå er vertskommune for kart/geodata og er ansvarlig for at systemet fungerer som det skal.