Halverer fakturakostnadene

DnB NOR og EDB Business Partner går sammen om en felles efaktura-løsning for bedriftsmarkedet. Det gir halv pris på fakturaene, hevder de to.

Det er første gang det etableres et felles og enhetlig system for elektronisk håndtering av fakturaer mellom bedrifter i Norge.

 

- Bedriftene vil oppleve en ny og bedre hverdag med denne løsningen, sier Geir Guthus, direktør i EDB IT Drift.

 

Formålet er at systemet på sikt skal håndtere all fakturering mellom bedrifter i Norge og at alle banker i landet kan knytte seg til løsningen.

 

Effektivt, rimelig og sikker

Systemet skal formidle fakturaer mellom bedrifter på en effektiv, rimelig og sikker måte.

 

- Løsningen fungerer som et knutepunkt mellom utstedere og mottagere av fakturaer i bedriftsmarkedet. Trafikken av elektroniske fakturaer vil styres via dette knutepunktet til og fra både utstederes og mottageres nettbank, sier Rune Fjelstad, leder for cash management i DnB NOR.

 

Beregninger EDB har gjort viser at bedrifter kan spare inn over halvparten av sine kostnader ved den nye løsningen.

 

Efaktura har et slags gjennombrudd i forbukermarkedet, men ikke fra bedrift til bedrift. Stein Arne Tjore i BBS sa til Computerworld nylig at man regner med 500.000 privatbrukere av efaktura i første kvartal 2005.

 

Enkelt for bedrifter

- For bedriftene vil det være enkelt å skaffe seg oversikt over og behandle innkomne fakturaer. En annen fordel er at alle utstedere og mottagere av fakturaer vil finnes i det elektroniske systemet, noe som reduserer arbeidsmengden for bedriftene, sier Fjeldstad.

 

Løsningen vil kunne knyttes direkte sammen med bedriftenes regnskapssystemer. Det innebærer at bedrifter som i dag har omfattende kostnader knyttet til skanning og annen fakturabehandling kan oppnå store besparelser.

 

E-fakturaløsningen tilbys i første omgang bedrifter som har DnB NOR som bankforbindelse eller som i dag benytter fakturatjenester fra EDB Business Partner.

 

 

Klart neste år

Men også andre banker som er interessert, kan knytte seg til systemet.

 

DnB NOR og EDB Business Partner har inngått en intensjonsavtale for løsningen og tar sikte på å undertegne en endelig avtale i løpet av kort tid. Det er ventet at løsningen kan settes i drift fra andre kvartal 2006.