Halvfullt i handlenettet

Halvparten av norske bedrifter bruker ikke elektronisk handel ved innkjøp. Nå advares det mot at vi kommer for sent i gang.
Det er svært få undersøkelser om norske innkjøperes rutiner og kompetanse. En av de få som har jobbet med problemstillingen er forsker Ivar Brynhildsvoll ved Telemarksforskning. Han har blant annet utarbeidet en større rapport for Norsk forbund for innkjøp og logistikk.

Det er trist lesning for de som kjemper for at elektroniske verktøy er veien å gå i effektivisering av innkjøpsfunksjonen.

Langsom vekst

Av de som svarte på undersøkelsen forteller 52 prosent at de bruker elektroniske verktøy ved innkjøp. I tillegg sier halvparten av disse igjen at løsningene er fullt ut integrert med andre systemer.

-- Utbredelsen av dette skjer veldig sakte ) det bekymrer meg . Dette henger sammen med lav kunnskap, sier Brynhildsvoll.

Samtidig viser hans funn at innkjøperne ikke driver e-handelsutvikling i sin organisasjon, og at de risikerer å komme sent inn i utviklingsprosjekter som vil komme når det gjelder elektronisk handel.

-- Faren er da stor for at de valgte løsningene ikke tilfredstiller kravene innkjøp har til slike løsninger, fortsetter han.

Begrepsforvirring

Staten har gjennom diverse forsøk prøvd å være en pådriver for elektronisk handel, men dette er ikke alltid like lett.

-- Bare begrepet elektronisk handler betyr forskjellige ting avhengig av hvem du snakker med og i hvilken bransje, sier doktorgradsstipendiat Gøril Hannås ved Høgskolen i Agder.

Hun jobber med en avhandling om elektronisk handel. Spesielt staten får på pukkelen:

- Der er elektronisk handel ensbetydende med elektronisk bestilling, legger hun til.

Brynhildsvoll ser det som positivt at det offentlige satser på e-handel, men understreker at det offentlige lider av lav kompetanse på innkjøp.