Halvparten av de it-ledige er over 40

Halvparten av de it-ledige er over 40

Det er flere middelaldrende og eldre arbeidsledige i it-bransjen enn i andre bransjer, viser nye tall.
It-selskapene stormer de største lærestedene for å kapre de beste hodene, gjerne før de er ferdig med siste eksamen. Eldre it-kompetente har derimot problemer med å skaffe seg jobb og sliter mer enn eldre arbeidsledige i andre bransjer, skriver Computerworld.

- Våre tall viser at innenfor it er 46 prosent av de registrerte arbeidsledige over 40 år. Tilsvarende tall for alle registrerte ledige er 38 prosent. Dette viser at de ledige innenfor it i gjennomsnitt er eldre enn i andre bransjer, sier Tormod Reiersen, underdirektør i Aetat.

Tallene viser også at 52 prosent av de ledige over 40 år er arbeidssøkere i minst ett år. Tilsvarende tall for alle registrerte ledige er 46 prosent.

- Tallene indikerer at eldre innenfor it har relativt større problemer på arbeidsmarkedet enn yngre, dersom vi sammenligner med gjennomsnittet av alle andre bransjer. De blir oftere arbeidsledig og bruker lenger tid på å finne ny jobb, sier Reiersen.

Sluttpakker i Ericsson

Nylig annonserte Ericsson i Sverige at de vil tilby 1.000 av sine arbeidstakere mellom 30 og 55 år sluttpakker. Samtidig er selskapet på jakt etter ny kompetanse og yngre arbeidskraft.

I forrige uke kunne vi også fortelle at it-selskapene står i kø på Norges Teknologiske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim for å kapre studenter, allerede før de har tatt siste eksamen.

- Mange som mister jobben sin har kompetanse på et område som har gått ut på dato. Ofte velger arbeidsgiverne å heller ansatte unge nyutdannete personer enn å oppdatere kunnskapen til de som er litt eldre, sier Knut Brynilsen i El- og it-forbundet.

Mange arbeidsgiverne ikke er interessert å holde på de gamle ansatte. Samtidig opprettes det nye stillinger med helt andre krav.

- Denne metoden er mot vår filosofi. Også loven forplikter bedrifter å videreutdanne sine ansatte for å holde arbeidsplassen sin, sier Brynilsen.

- Mer nyansert

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge mener imidlertid at bildet er langt mer nyansert.

- Erfaring verdsettes mye høyere i dag enn hva tilfellet var bare for noen år siden. Men samtidig er it-bransjen hele tiden under et sterkt marginpress, og medarbeidere som ikke leverer eller har den forventede kompetanse, kan bli skiftet ut til fordel for dem som kommer direkte fra universiteter og høgskoler.

At man søker nye gode hoder trenger ikke å bety at man skal hugge hodet av de eldre, mener Hoff.

- Jeg tror bransjen trenger en sunn blanding av ungt pågangsmot og erfaring. Det er bare å se på bedrifter som EDB, IBM, Steria og flere som har greid denne balansegangen meget godt, sier han.

Over 50

IBMs personaldirektør Eivind Stokke viser til to-tre ansettelser den siste tiden der medarbeidere på over 50 år har blitt valgt ut fremfor yngre søkere.

-- Vi har en snittalder i IBM på 44 år. Vi har også en gjennomsnittlig fartstid blant de ansatte på 14 år, forteller Stokke.