Han vil gi en milliard til innovasjonsprosjekter

Han vil gi en milliard til innovasjonsprosjekter

Norges Forskningsråd skal dele ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter som bruker forskning i arbeidet.

Pengene skal ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bidra til at bedrifter skal stille sterkere når det gjelder å løse samfunnsutfordringer, samt sikre økonomisk vekst.

– Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier Isaksen

Alle bedrifter skal kunne søke støtte til innovasjonsprosjekter, og Forskningsrådet har etablert flere ordninger for å gjøre det lettere å søke. Bedrifter har mulighet til å sende inn en skisse før den endelige søknaden, dette for å hjelpe bedrifter som ikke tidligere har søkt om slike midler. Fristen for å sende inn skisse for støtte er 29 August.

Det er øremerkede midler til visse områder, men rundt en tredjedel av pengene er frie midler som dertil kan fordeles til alle næringer.

– Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. 

Midlene kommer fra flere forskjellige departementer, og Forskningsrådet legger større vekt på å få fram prosjekter som skal bidra til bærekraft. 

– Vi ønsker å mobilisere norske bedrifter til å utnytte de mulighetene målene om økt bærekraft representerer, og enda bedre legge til rette for næringsutvikling som bidrar til økt bærekraft og grønn konkurransekraft, sier  Røttingen.