Han vil knekke koder

Han vil knekke koder

Morten Andreas Meyer vil ha fortgang i arbeidet med elektronisk signatur.
Den nye administrasjonsministeren, Morten Andreas Meyer, vil knekke kodene for å få fortgang i "e-modningen" i norsk forvaltning. Det kan bety at han raskt vil bestemme en standard for elektronisk signatur.

-- Det offentlige Norge må lære av næringslivet. Jeg vil ha nettbank-tenking og -kultur når det offentlige skal ta i bruk ny teknologi og utvikle nettbaserte tjenester, uttalte Meyer på eNorge konferansen i forrige uke.

Meyer påpekte at han bare har sittet i statsrådstolen i 10 uker, og mye av tiden så langt hadde gått til å håndtere lønnsforhandlinger. Derfor har han ikke svar på alle utfordringene for å bedre emodenheten i offentlig sektor.

-- Det jeg ser er at det trengs å knekkes en del koder, og det raskt. Jeg kan love at jeg vil sørge for at dette skjer. Jeg ser også at jeg kan risikere å bli upopulær på noen felt. Den risken er jeg villig til å ta, slo Meyer fast.

Har hastverk

Meyer lovet ikke at han ville definere en felles standard for elektronisk signatur, men presiserte samtidig at dette arbeidet begynner å haste.

-- Jeg kan ikke nå si at det er det som er den riktige løsningen, men jeg ser samtidig at det kan ta for lang tid hvis alle aktørene skal møtes for å diskutere seg frem til en konsensus på dette. Vi har lovet at dette skal være på plass innen 2005, og vi har dårlig tid, sa Meyer.

I sitt innlegg la ellers Meyer vekt på at han vil ha fokuset over fra diskusjoner om hvem som får minst penger, til mulige gevinster ved bruk av ny teknologi, moderniserings- og effektiviseringstiltak.

-- Jeg vil ha en smartere offentlig sektor, som ikke syter over manglende bevilgninger, men som klarer å tenke nytt og fokusere på tiltak som kan gi innsparingsgevinster, sa Meyer.