Håndbok i motivasjon

Håndbok i motivasjon - voksenopplæring, er blitt til gjennom et prosjektsamarbeid mellom Statens ressurs- og voksenopplæringssenter (nå VOX), AOF Grenland og AOF Vesterålen.
Prosjektet har vært toårig og har blitt støttet med midler fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Målgruppe for boka er alle som jobber med læringsprosesser hos voksne; arrangører av kurs, instruktører, kursledere og lærere i ulike typer voksenopplæring. Forfatterne omtaler boken på følgende måte:

"Vi som står bak håndboken er en sammensatt gruppe praktikere. Vi har alle erfaring enten med motivasjonskurs for voksne eller praksis fra videregående skole for voksne. Prosjektet har gitt oss tro på at skoleverk og andre undervisningsinstitusjoner har noe å tilføre hverandre både når det gjelder voksenpedagogikk, holdninger og kunnskaper. Det er vårt håp at håndboken skal kunne videreformidle noen ideer som kan brukes av andre, og noe av den inspirasjonen vi selv har fått av å arbeide med motivasjonskurs og motiverende opplegg for voksne."

Boka er delt inn i følgende kapitler: Motivasjon og læring, Metoder og prinsipper for motivasjonskurs ) en kartlegging, Råd og tips til veiledere, Skattekista ) forslag til øvelser, Forslag til motivasjonsmoduler. Erfaringer og evaluering.

Boka kan fåes ved henvendelse til VOX. VOX er et nasjonalt utviklingssenter for voksnes læring. Vi skal bidra til å fremme arbeidsplassen som læringsarena i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsmiljøer. VOX har også et særlig ansvar for voksne med mangelfull grunnutdanning og for voksne med spesielle læringsbehov.