Hånden blir mektig med Tablet PC

Tablet PC lover godt for brukere som vil samarbeide. Krusedullens kraft har nå endelig kommet på datamaskinen.

Blant it-folk jeg har snakket med ser de ut til å være i hovedsak to reaksjoner på Microsofts gjenfødte Tablet PC. De fleste ser på den som et "hu-hei-nå-er-Bill-i-farta-igjen"-produkt som ser etter et marked å erobre. De er ikke interesserte og vil trolig ikke kjøpe den.

Et mindretall tror oppriktig at Tablet PC er begynnelsen til en ny måte å samarbeide på, mye mer enn bare dagens teknologi med en ny vri. Selv var jeg svært spent på Tablet PC før den ble lansert. Jeg så for meg splitter nye applikasjoner bli skrevet for den som lar oss gjøre ting vi ikke kunne gjøre tidligere.

Del idéer

Den store muligheten for Tablet PC dreier seg om samarbeid og idéutveksling. Se for deg hvordan to eller tre mennesker jobber sammen på et prosjekt som omfatter alt fra utvikling til markedsføring til konsernstrategi. Medarbeiderne kommer sammen og utforsker muligheter ved å kaste ut idéer, skrive dem og kladde dem på tavler, flipovere, servietter eller på baksiden av papirer. En medarbeider kommer med en idé, og en annen tilpasser den, stryker ut noen deler og legger til andre.

Flere idéer blir vurdert, diskutert og endret. Gjennom en slik diskusjon frem og tilbake formes til slutt en handlingsplan. Det er to viktige kjennetegn ved denne prosessen. For det første at den er synkron: Deltakerne samarbeider interaktivt. Et møte, som en telefonsamtale, skjer bare når mennesker koordinerer tiden sin slik at de er tilgjengelige på samme tid. For det andre: Mye av kommunikasjonen består av håndskreven grafikk med mange endringer, hvor en person har skrevet over en annens skisse.

Mer enn epost

Tradisjonell gruppevare tar seg av det første gjennom nettverksbaserte arbeidsområder for samarbeid. Disse er nyttige fordi de gjør gruppens kommunikasjon og samhandling asynkron; en person sender en melding eller et dokument når han eller hun har laget det, og mottakeren leser det og behandler det når han eller hun har tid til det. Det er effektivt. Men fortsatt er mye av det som kalles samarbeidsprogramvare eller gruppevare lite annet enn glorifisert epost.

Det andre problemet, improvisert skriving, tegning og kladding, er ikke så lett å få til med systemer som er basert på tastatur. Uten en Tablet PC eller noe tilsvarende, er det ikke lett å lage håndtegninger raskt på en pc. Og å skrive over andres tegninger er enda mer arbeids- og tidkrevende. Enkel epost fungerer heller ikke godt til dette.

Uten en Tablet PC er det beste du kan gjøre å tegne på et stykke papir, skanne det inn og sende det som et epost-vedlegg. Eller du kan sende det på faks. Det er en tungvint enveisprosess som er langt unna samhandling.

Enklere for grupper

Da jeg testet de nye Tablet PC-ene, eller pc-fjølene, fra Hewlett-Packard og Fujitsu fikk jeg anledning til å bruke og se nærmere på testversjoner av flere programmer som gir løfte om å forenkle livet til mange arbeidsgrupper.

Mange av disse nye applikasjonene lar brukerne komme med endringer for hånd i dokumenter og tegninger, men på slik måte at originalen og de forskjellige utkastene opprettholdes. Tilsynelatende gjør digitalt blekk en rekke gjøremål enklere.

Et av programmene er Corels Grafigo, som lar deg ta utgangspunkt i et dokument eller bilde og kladde på det i mange lag som enkelt kan vises eller skjules. Med Meeting Center fra Webex kan du samarbeide trådløst uten enveis-barrieren. Det vil si, vi kunne se det som ble gjort, men vi kunne ikke jobbe direkte interaktivt.

Jeg syntes tegneprogrammet Sketchbook fra Alias Wavefront var godt tilpasset bruk av penn ned til å bruke håndbevegelser til å velge verktøy og menyvalg. En finesse er at du kan tegne firkanter og sirkler for hånd som programmet så straks gjør om til nøyaktige firkanter og sirkler. Dette var mer nyttig en jeg hadde trodd.

Digitalt blekk

Tablet Planner er en hendig dagbok og planlegger fra Franklin Covey. Den fungerer med Digital Ink (tegne- og skriveteknologien på Tablet PC -- red. anm) og håndskrift akkurat som en papirbasert planlegger, men med tillegg av datamaskinens muligheter for søking, lagring og deling av kalender med andre.

Groove Networks jobber med å tilpasse sitt peer-to-peer samarbeidssystem til Tablet PC. Groove-sjefen Ray Ozzie (han som skapte Lotus Notes) sier:

-- Nærmest daglig får jeg telefoner fra forretningsforbindelser og partnere hvor jeg ville likt å ha muligheten til å tegne en skisse eller visuelt vise og markere i et dokument for å forbedre kommunikasjonen. Den mest komplekse applikasjonen jeg har sett på Tablet PC er en betaversjon av et crm-program fra SAP, som integrerer en serie oppgaver til én kjapp prosess. En selger kan sitte sammen med en kunde og ta opp en ordre som inkluderer bilder av produkter påført tegninger og kommentarer . Når ordren er ferdig satt opp, kan kunden signere den i Digital Ink rett på Tablet PC-en. Når transaksjonen så er gjennomført, genererer applikasjonen et Word-dokument med ordreskjema, bilder og underskrift. Dette dokumentet kan skrives ut på stedet. Dette er en elegant og effektiv prosess.

Tekst og tale

La oss ikke glemme det lovende OneNote, Microsoft-produktet som nylig er blitt offentliggjort. Dette nye medlemmet i Office-familien skal komme på markedet til sommeren. OneNote er designet for å ta notater og gjøre undersøkelser.

Programmet kan sies å ligge mellom notatprogrammet Journal, som følger med Tablet PC, og Word. Men foruten tekst kan OneNote håndtere og integrere "rikt" innhold, inkludert Digital Ink, lyd, html og grafikk. Selv om OneNote vil fungere på alle Windows-pc-er, er det med egenskapene Tablet PC og Digital Ink for håndskrift og tegning at det virkelig er strålende.

Med OneNote kan brukeren ta lydopptak av møter og samtidig gjøre notater, enten med tastatur eller penn. Når lyden spilles tilbake kan programmet automatisk synkronisere og vise notatene nøyaktig der i innspillingen som de ble skrevet. Du kan også markere et notat og får avspilt det som ble tatt opp da notatet ble skrevet.

Ingen av programmene jeg har brukt eller sett demonstrert var ferdigstilte. Men hvert av dem viste hvordan Tablet PC kan åpne for intensiv bruk av tilføyelser og tegning i og bedre gruppesamarbeid om dokumenter og bilder. Særlig viste de hvor mye enklere og raskere det er å tegne en linje, sirkel eller pil enn å bruke et tastatur og uttrykke de samme idéene i ord.

Krusedullenes kraft -- nå endelig på datamaskiner!