Håndholdt kulturforskjell

Salget av digitale hjelpere utvikler seg forskjellig i Europa, USA og Asia. Mens det amerikanske totalsalget går ned, holder det europeiske seg.

Tross forskjellene har vi en ting felles: Det er som privatpersoner vi kjøper pda. Bedriftsmarkedet har snust på dingsene, men ser ikke at de gir ønsket avkastning. Det viser undersøkelser fra amerikanske Gartner Dataquest og europeiske Canalys.

Tallene er ikke umiddelbart sammenlignbare; Canalys er nøye med å dele inn mobile dataenheter i dataorienterte og taleorienterte med en rekke "smarte telefoner" og "oppkoblede pda-er" som mellomsteg.

Gartner Dataquest holder seg til dataenheter, men har med tall for Nokia -- som ikke har noen pda uten telefon i salg . De har også tatt med RIM Blackberry, som i hovedsak er en epost-enhet med trådløs tilgang via personsøkernettene i USA og gsm i enkelte europeiske land.

Palm fortsatt størst

At Canalys opererer med kvartalstall og Gartner med tall for hele året bidrar også til forskjeller. Det lar seg likevel gjøre å finne noen interessante konklusjoner. Palm har på verdensbasis holdt seg klart størst.

Mens Palm ifølge Gartner har gått tilbake ti prosent i USA og tolv prosent i verden på årsbasis i 2002, har de økt 19 prosent i Europa fra fjerde kvartal 2001 til samme kvartal 2002. Med Sony i sterk vekst har pda-er basert på PalmOS økt markedsandel, i henhold til begge rapportene.

Ifølge Gartner har Palm-plattformen 55 prosent andel, mens Microsofts Pocket PC står for litt over 25 prosent på verdensbasis. Blant Pocket PC-produsentene har Hewlett-Packard gått tilbake rundt 28 prosent i begge undersøkelsene, mens nykommerne Toshiba og Dell har økt fra ingenting til å markere seg på listen. Canalys-tallene viser en stor vekst i taleorienterte enheter som Nokia 7650 og 9210.

Til tross for Orange SPV og Motorola Accompli, holder finnene en andel på 84 prosent i dette segmentet i Europa. Ifølge Canalys fordeler salget av taleorienterte modeller i Europa seg femti-femti med dataorienterte. Igjen en stor forskjell fra USA.