Håndholdt satellitt

Håndholdt satellitt

I helgen ble det skutt opp en satellitt fra Cape Canaveral i Florida, med håndholdte enheter i Japan og Sør Korea som mål.
Kommunikasjonsselskapet Mobile Broadcasting Co (MBCO) er eiere av satellitten som skal distribuere lyd og bilde digitalt til millioner av håndholdt-brukere i Sør Korea og Japan.

I Japan vil det digitale tv-tilbudet komme opp i et antall på hele 70 kanaler, som kan tas inn via håndholdte enheter som eksempelvis mobiltelefoner. I Sør Korea blir det noe lavere med 40 tv-kanaler. Samsung offentligjorde tidligere i år at de ville sette i gang produksjonen av mobiltelefoner som kan ta i mot digitale tv-signaler.

TV-tjenestene som vil bruke MPEG-4 formatet sendes på en frekvens rundt 2,6 GHz, ganske nærme frekvensen for 3G (eller UMTS). Dette er en mye lavere frekvens enn den som tradisjonelt brukes for ordinære digital-tv-sendinger.

Årsaken til dette er at de håndholdte enhetene skal slippe å ha en parabolantenne tilkoblet. Det ville vært noe upraktisk.

Men et rettet og klart signal er selv i lavere frekvenser nødvendig. Teleoperatørene må derfor sette opp "støttesendere" i områder hvor ikke satellitten-sendingene når frem. Eksempelvis i tunneler og storbyer hvor bygningene hemmer satelitt-signalene.

Koreaner og japanere kan dermed om kort tid se på digitale filmer og andre tv-sendinger direkte på sin mobiltelefon. Tjenesten krever imidlertid egne abonnementer.