Håndholdte terminaler sparer kommunen for millioner

Norsk kommuner kan spare millioner ved å ta i bruk håndholdte terminaler i hjemmebaserte tjenester. Sortland kommune er allerede igang.

For ansatte i hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten går mye tid med til å forflytte seg mellom oppmøtepunktet og pasientene som skal få hjelp.

I dag må de ansatte møte om morgenen for utlevering av arbeidslister og for å lese rapport, og om ettermiddagen må de møte for å rapportere dagens hendelser. En slik hverdag er heldigvis i ferd med å bli historie.

Nå kan de ansatte få arbeidslisten, hva som skal gjøres, pleieplaner, medisinkort og annen relevant informasjon om pasienten ved hjelp av håndholdte terminaler som til enhver tid er oppdaterte. Reisetiden blir kortere, kvaliteten på registreringen blir bedre og hver vakt rekker over flere pasienter.

- For oss i Sortland kommune bidrar håndholdte terminaler til en kraftig kvalitetsforbedring av våre hjemmebaserte tjenester, sier prosjektleder for innføring av håndholdte terminaler i Sortland kommune, Klaus Amundsen.

Selvbærende investering

Sortland kommune er en relativt liten, men langstrakt kommune i Nordland. Med sine 10.000 innbyggere har kommunen ca 23 ansatte på dagvakt, og ca 14 på kveldsvakt. 20 håndholdte terminaler tas i bruk i oktober i år.

Kommunen har regnet ut at man kommer til å spare mellom en halv time og tre kvarter på hver vakt etter at terminalene er blitt innført. Dersom man antar at en kommunal arbeidstime koster ca 300 kroner, vil man i løpet av et år spare millionbeløp bare i Sortland kommune.

- Investeringene i de håndholdte terminalene er selvbærende. Det betyr at innsparingen blir minst like stor som investeringene i nytt utstyr, sier Amundsen.

CosDoc Mobil

Den håndholdte terminalen er en avansert PDA (personal digital assistant) som kommuniserer med kommunens omsorgssystem.

Den ansatte får opp sin arbeidsplan, og kan enkelt hente frem opplysninger om pasients siste journal-registreringer, medisinering, navn på fastlege og pårørende og hva som skal gjøres. Etter hjemmebesøket kan man legge inn ny, ajourført informasjon, og dataene blir kryptert og synkronisert over mobiltelefonnett.

En kan også ta digitale bilder som en del av journal-registreringen. Etter synkroniseringen tømmes dataene fra den håndholdte terminalen, og omsorgssystemet er oppdatert umiddelbart.

- Det har vært et viktig poeng for oss at de håndholdte terminalene ikke skal inneholde sensitiv informasjon dersom de kommer på avveie, sier Anne Gro Hellsten i it-selskapet ACOS som har produsert CosDoc Mobil, som den håndholdte terminalen heter.