Det handler ikke om toppen

Det handler ikke om toppen

LEDER: Å dra nytte av allerede eksisterende kompetanse i Difi er den raskeste veien til handling, som er et poeng i seg selv.

Med jevne mellomrom dukker det opp krav om mer sentralisert styring av offentlig sektors digitaliseringsarbeid. I denne utgaven er det Capgemini som reiser spørsmålet etter at selskapet i en stor europeisk undersøkelse har rangert hvor digitalt modne de ulike landene er.  Ikke uventet  viser det seg at Norge har forbedringspotensial, noe som får Capgeminis Atle Bergfjord til å etterlyse en egen it-minister – altså en egen it-direktør for kongeriket.

Styring og forvaltning av velferdsnasjonen Norge er komplekse saker, og det finnes utvilsomt mange veier til målet. Felles for dem er likevel helt sikkert mer koordinering og høyere kompetanse. 

Det er et problem at landets kommuner og mange offentlige etater ikke jobber mer samordnet. Og det er et problem at både prosjekt- og teknologikompetansen mange steder er mangelfull. Men det er vanskelig å se at opprettelse av et nytt departement og utnevnelse en ny statsråd skal løse disse to utfordringene.

Som Computerworld har kommentert tidligere finnes det allerede flere instanser i Norge som kan få et større styringsmandat enn de har i dag. Først på lista står selvsagt Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Foreløpig er det dessverre uvisst hvilken rolle Difi skal ga. Akkurat det er under utredning i Moderniseringsdepartementet. Vår klare anbefaling er imidlertid å utnytte de ressursene man har, fremfor å bygge nye strukturer. Å dra nytte av allerede eksisterende kompetanse i Difi er den raskeste veien til handling, som er et poeng i seg selv.

Moderniseringsdepartementet nyhet om å opprette et digitaliseringsråd, som i korte trekke skal kvalitetssikre de største offentlige ikt-prosjektene, er også et svar på kompetanse-problematikken i forvaltningen. Det er det grunn til å heie på, selv om det fra vår side et vanskelig å forstå hvorfor denne funksjonen ikke kunne blitt plassert i Difi. Flere kokker, og så videre ….

Alt i alt tror vi ikke digitaliseringen stopper opp i mangel av en person på toppen, men snarere et tydeligere politisk mandat til dem som allerede jobber med saken.