Handler mer fra EDB

Sparebanken Sør har inngått ny avtale med EDB Business Partner.

Avtalen gjelder fra i dag og frem til juli 2010. Ny omsetning for EDB er 72 millioner kroner i perioden, med hovedeffekt fra og med juni 2006.

Sparebanken Sør kjøper nye programvareløsninger og driftstjenester fra EDB. Programvareløsningene skal brukes i bankkontorer og selvbetjeningskanaler samt for valutaområdet, kredittområdet og betalingsformidling.

Den eksisterende avtalen om kjernebankløsninger fra EDB videreføres i den nye avtalen. EDB leverer også drift av løsninger og infrastruktur.