Hands tilbake i pluss

Hands tilbake i pluss

Systemintegratøren Hands fikk et positivt resultat før skatt på 880.000 kroner. Dermed er en lang kvartalsrekke med tap brutt.
Omsetningen havnet på 36,4 millioner kroner, mot 41,8 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen er relatert til videreført virksomhet. Hand har det siste året vært gjennom betydelige restruktureringer som har medført salg av diverse virksomhet.

Ifølge en børsmelding fra selskapet skyldes omsetningsreduksjonen i sin helhet konsulentinntekter og en generell tilpasning av virksomhetens størrelse.

Av omsetningen i kvartalet utgjorde konsulentinntekter 64 prosent, 14 prosent lisenssalg, 21 prosent vedlikehold og annen omsetning en prosent.

Driftsresultatet før goodwillavskrivninger (EBITA) havnet på en million kroner i kvartalet, mot 0,8 millioner i samme periode året før.

Konsernets balanse var i utgangen av mars på 101 millioner kroner, mot 319 millioner på samme tid i fjor. Reduksjonen har sammenheng med restruktureringen av Hands fra et nordisk konsern til en fokusert norsk virksomhet, ifølge selskapet.

Antall ansatte i Hands var ved utgangen av mars 165, sammenlignbart tall for videreført virksomhet var 190.

Hands forventer en moderat til positiv utvikling i it-markedet for inneværende år. For å øke fokus på salg og omsetning har selskapet ansatt fire selgere så langt i 2004.