Håpefull Nera-sjef trenger bakkenettet

Håpefull Nera-sjef trenger bakkenettet

Neras første kvartal var blandet drops. Satellittkommunikasjonen gjorde bra, mens transmisjonsvirksomheten gjorde det dårlig.

En stor ordre på det kommende norske bakkenettet ville ha bedret Neras situasjon betydelig, men det digitale bakkenettet trekker ut grunnet politiske avklaringer med hensyn til innhold.

Nera må derfor bevise at den kommende generasjonen produkter, Evolution Series, gjør det bra andre steder. Denne er spesielt interessant for mobilleverandørene.

Østeuropa er et lovende område, men også Norge ved aktiv utbygging av tredje generasjons mobilnett.

Blandet drops

Satellittkommunikasjon hadde et salg på 138 millioner kroner i første kvartal, en økning fra 127 millioner fra tilsvarende kvartal i 2005.

Det ble levert 1.500 av Worldpro 1000, den nye generasjonen med satellitterminaler for Inmarsats BGAN (Broadband Global Area Network), tross forsinkelser på nyåret.

Den totale omsetningen kom på 706 millioner kroner, mot 552 millioner i første kvartal 2005. Transmisjonsvirksomheten utgjorde 380 millioner kroner. Resultatet ble minus en million kroner mot tolv millioner i siste kvartal 2005.

- Første kvartal er blandet bilde. Vi er fornøyd med volumet, men ikke med bruttomarginene. Satellitt gjør det bra. Transmisjon var dårlig inntil mars, sier Bjørn Olafsson, administrerende direktør i Nera.

Gjennomsnittlig bruttomargin kom på 21,2 prosent mot 24,6 prosent i siste kvartal 2005. Målet er 27 prosent for transmisjonsvirksomheten og 35 prosent for satellittvirksomheten.

Vanskelig finansielt

Den finansielle situasjonen er vanskelig med kundefordringer utestående i mer enn 115 dager mens betaling til leverandører skjer etter 40 dager. Opptaket av obligasjonslånet på 300 millioner kroner i slutten av mars var derfor helt nødvendig for å bedre likviditeten.

En annen grunn er forskningsaktiviteten som utgjorde 35 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner var kostnadsføring i forbindelse med salget av bredbåndsvirksomheten DVB-RCS (Digital Video Broadcasting Return Channel via Satellite).

Ordreinngangen i første kvartal var derimot bra, den beste siden 2000. Håpet er at de neste kvartalene blir bedre grunnet ordreinngangen i transmisjon som med nye produkter har potensial for å øke marginen.

Salg av den tapsbringende trådløse bredbåndsvirksomheten fra tredje mai til amerikanske STM Group vil også bidra til bedre resultat.

- Problemet er at vi har for tynn produktportefølje, sier Stig Are Mogstad, sjef for Neras satellittvirksomhet.

Den tynne produktporteføljen kommer særlig til uttrykk innen transmisjon hvor Nera også benytter produkter fra tredjepart for å kunne levere. Det er bruttomarginene på tredjepartsproduktene som gir dårlig fortjeneste.

Håpet er å øke salget av Evolution Series den nye generasjonen med transmisjonsprodukter for trådløs overføring ved hjelp av ip-protokollen. Overføringskapasiteten kan variere fra 20 til 622 M bit per sekund styrt av programvare.

Den første ordren på 30 millioner kroner ble oppnådd i april med leveranse fra andre kvartal i år.

Les også: Italiensk suksess for Nera

Hyggelig og sørgelig fra Nera