Har brukt 500 millioner etter 11. september

Norske myndigheter har brukt en halv milliard kroner på å styrke den sivile beredskapen i Norge etter terrorhandlingene i USA for ett år siden, melder NRK.

Les Computerworlds artikler om terrorangrepene i USA

Størstedelen av beløpet på 499 millioner kroner er brukt til å styrke sivilforsvarets, tolletatens og helsevesenets tiltak mot terror.

Politiet er også blant dem som har fått penger til å drive mer etterretning og overvåking. Justisminister Odd Einar Dørum sier til NRK at arbeidet mot terror er kommet godt i gang, men at det fortsatt er langt igjen:

Datatilsynet advarer overfor NRK om at man må holde tunga rett i munnen når politiet får mer ressurser og videre fullmakter til å bedrive overvåking. Personvernet kan stå i fare dersom politiets overvåkning blir for omfattende, mener tilsynet.

-- Vi må passe på at vi ikke får et samfunn der alle blir gjenstand for kontroll og overvåking uansett hvor vi ferdes, sier datatilsynets informasjonssjef Ove Skåra, til NRK.