Har brukt 800 millioner- vil ha det dobbelte i tillegg

Har brukt 800 millioner- vil ha det dobbelte i tillegg

Program Golf med forløpere har allerede brukt 800 millioner på Forsvarets store it-omlegging. Nå ber de om nye 1,5 milliarder kroner.
It-omleggingen i Forsvaret har så langt kostet flesk. Riksrevisjonen dokumenterte i 2003 at frem til 2002 hadde jobben kostet 268 millioner. Fase 1 med forprosjekt og gjennomføring har kostet 341 millioner. Forprosjektet til fase 2 har ifølge Svendsen kostet 218 millioner. Til sammen har Program Golf med forløpere så langt kostet statskassen 830 millioner kroner.

Program Golf har aldri villet uttale seg om kostnader til offentligheten, de henviser til departementet og forsvarsledelsen i slike spørsmål. Forsvarsdepartementet har aldri heller villet bekrefte kostnadsoverslag.

Senest i 2003 opprettholdt Forsvarsdepartementet tidsperspektivet på at Program Golf skulle være avsluttet i 2005. Nå legger Program Golf nye tidsplaner på bordet. 1. januar 2008 er nå endelig sluttdato.

Det haster

Brigader Jon Rikter-Svendsen er den øverste lederen av Program Golf. Han rapporterer direkte til Sjef Forsvarsstab. Rikter-Svendsen overtok etter Orderud Skare som prosjektleder for halvannet år siden.

-- I dag har vi et oppegående samkjørt team med folk fra egen stab og IBM. De har nå levert fra seg forprosjektet for fase 2, men det haster med å få satt dem i arbeid med neste fase. Derfor har vi håp om at Stortinget og regjeringen raskt vil kunne ta stilling til fase 2, og at vi kan starte opp arbeidet med fase 2 1. januar 2005, sier Rikter-Svendsen.

På Langkaia med utsikt til det nye Operabygget i Oslo holder hele Program Golf til. Rundt 200 medarbeidere i prosjektledelsen og konsulenter i Team IBM sitter og jobber med implementering, forberedelser til neste prosjektfase, og løsing av et vell av overgangsproblemer som har oppstått i forbindelse med fase 1.

-- Mange etterlyser reell konkurranse om de ulike delprosjektene?

-- Da vi i 2001 tok beslutningen om å velge SAP som plattform og IBM som integrator, var det etter vårt syn en endelig beslutning for hele prosjektet. Vi har mange ris bak speilet i forhold til vår leverandør, og følger deres jobb meget tett. Vi er fornøyd med den jobben IBM har gjort i fase 1. Den ble gjennomført innenfor tidsrammen og under budsjett. Men hvis det skulle vise seg at IBM ikke leverte etter avtale, deres jobb medfører store overskidelser økonomisk er det klart vi ville være i stand til å bytte leverandør. Det ville likevel medføre en forsinkelse i hvert fall på et halvt år, med de merkostnader det ville representere.

-- Forstår jeg deg rett i at beslutningen om å kaste ut de to velfungerende systemer man i dag har i Forsvaret står fast, og at en ny helhetlig løsning basert på SAP skal erstatte disse?

-- Beslutningen om valget av SAP som felles plattform står fast. Valget ble gjort i 2001, etter en grundig evaluering. Videre er det klart at det vil koste mye mer å drifte og vedlikeholde flere forskjellige systemer og plattformer enn ett felles system. Det er nettopp derfor vi nå skal innføre ett felles system for hele Forsvaret, uttaler Rikter-Svendsen.

Har roet seg

Det var harde kamper i forsvaret før beslutningen om valg av SAP og Team IBM ble tatt. Nå føler Rikter-Svendsen at gemyttene har roet seg betraktelig.

-- Folk ser nå at vi har klart å levere fase 1 og at produktet fungerer. Dessuten opplever vi at erkjennelsen av systemvalget har sunket inn, og at mange føler nå bare at det haster med å komme i gang med fase 2 og bli ferdig. Vi må huske på at parallelt med dette løpet er Forsvaret i en stor omstilingsfase. Den nyopprettede FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon) har skrikende behøv for bedre samordning av systemer. Det er nettopp denne utfordring fase 2 skal løse, sier Rikter-Svendsen.

I 1998 skrev Computerworld at it-omleggingen ville koste 2 milliarder. I 2003 skrev Riksrevisjonen på basis av informasjon fra styringsmøter i Program Golf at prislappen ville ligge på 2 milliarder. Departementet nektet å kommentere tallet.

Senere i høst er det meningen at Stortinget skal få oversendt en proposisjon om fase 2 i Golf. Rikter-Svendsen vil ikke kommentere kostandene for fase 2. Har Riksrevisjonen rett i sine summer, vil prosjektet ha en kostnadsramme på 1,5 milliarder, dobbelt så mye som program Golf med forløpers å langt har forbrukt.