Har eforum utspilt sin rolle?

Har eforum utspilt sin rolle?

I Computerworld nr. 15 fredag 30. april 2004 skriver journalist i Computerworld Henning Meese at eforum har utspilt sin rolle fordi ehandel er blitt handel.

Først og fremst vil vi takke Henning Meese for at han setter eforum og vårt arbeid på agendaen. Det er imidlertid mange år siden eforum tok innover seg den utviklingen som har vært og er. Det har siden 2001 gjenspeilet seg i vår strategi og i våre aktiviteter.

Eforum har endret navn fra eforum for netthandel til eforum ) lønnsomhet gjennom kunnskap og nettverk. Vårt nyhetsbrev e-handel NYTT har byttet navn til eNYTT. nn Eforum er et kompetansenettverk for bedrifter og personer som er opptatt av elektronisk forretningsdrift. Eforum skaper en møteplass hvor man kan dele og få ny kunnskap. Ikke sjelden resulterer dette i møter mellom mennesker som utvikler prosjekter og forretningsmuligheter sammen. Det har vi fått mange tilbakemeldinger på.

Eforum har en viktig oppgave i å spre kunnskap om hvordan man kan oppnå bedre lønnsomhet i bedriftene gjennom bruk av elektroniske prosesser. Det er imidlertid en utfordring å nå ut og frem. Vi arbeider derfor med å se på muligheten av å arbeid mer gjennom etablerte bransjeorganisasjoner og partnerskap, i tillegg til å ta vare på vårt eget nettverk. I dag er Netaxept, NHO og HSH eforums partnere.

Mye av spesialkompetansen knyttet til elektronisk forretningsdrift finnes i Eforum og vårt nettverk. Derfor er vi viktige når rammebetingelsene for elektronisk forretningsdrift og elektronisk handel skal legges.

Vi lever i en omskiftelig verden preget av raske endringer, og eforum har ingen intensjon om å eksistere for eksistensens skyld. Derfor er debatten Henning Meese reiser på sin plass med jevne mellomrom. Har eforum utspilt sin rolle? Med basis i ovenfor nevnte mener vi at det langt fra er tilfelle. Eforum har imidlertid en utfordring. Den er på mange måter utgangspunket for Meeses kommentar. Nsafe og vår undersøkelse e-handelsbarometeret gir oss mye presseomtale. Dette medvirker til at eforum fremstår som en organisasjon med fokus på netthandel primært mot forbruker. Presseomtalen gjenspeiler ikke våre aktiviteter og vårt fokus.

Om ehandel er blitt handel, er ikke en debatt jeg har tenkt å la bli lang. Etter vår mening har alltid ehandel vært handel. ehandel har aldri vært noen egen bransje - ehandel er handel over en elektronisk kanal. Da eforum startet opp var denne kanalen internett, nå er det også mobil i økende grad.

Årsaken til at Eforum ble startet var at en rekke aktører så en rekke utfordringer på tvers av bransjene som var knyttet til denne kanalen.

Dessuten hadde de behov for en møteplass. Mange av aktørene den gangen var kjennetegnet av at de var "fremmede" fugler i sin bransje. Disse var og er fremmede fugler fordi deres eneste eller primære kanal var internett. De hadde derfor i større grad en andre behov for et miljø å føle seg hjemme i.

Så kom dot.com krisen. Mange rendyrkete nettbutikker forsvant, men de best funderte satsingene har overlevd og finnes fortsatt. Sakte men sikkert vokser nå e-handel frem blant tradisjonelle virksomheter. Og de har hatt og har mye glede av å utveksle erfaring med aktører som har hovedfokuset på disse kanalene. Utfordringenes tid er ikke forbi enten de er generelle eller bransjespesifikke. Blant annet har vi store utfordringer knyttet til e-post og spam? Eller hva med bransjeavtaler som diskriminerer nettaktører?

Fokuset har flyttet seg fra 1998 og frem til i dag. Tidligere var fokus på selve nettbutikken og på markedsføring mot kunden. Da dot.com-krisen kom ble fokuset i større grad rettet mot levedyktige forretningskonsepter og effektive forretningsprosesser og logistikksystemer. Fokuset har endret seg fra e-handel til elektronisk forretningsdrift. Dette inkluderer e-handel, men også utrolig mye mer. Det gjør hverdagen spennende. Utfordringen for undertegnede er IKKE å finne nye fokusområder for eforum, men å lykkes med den visjonen vi har satt oss: e-landet NORGE.

Av Agnes Beathe Steen Fosse,
direktør i eforum