Har funnet opp krysshjulet

Under WinHEC viste Bill Gates en ny type verktøy for å navigere pc-en, Xeel.

Navnet Xeel ifølge PC World US for "extended wheel", og er en utvidelse i forhold til hjulet som finnes på en del mus.

Spesifikasjonen til Xeel sier ikke om enheten skal være en mus, et hjul, en styrespak eller en plate. På WinHEC ble det vist en slags linjal til å styre pc-en med. I korthet går det hele ut på at en del tastetrykk blir lagt over fra tastaturet til Xeel-enheten, som pil opp, pil ned, tab, shift tab, enter, escape og andre.

Ifølge Microsoft skal brukerne lett kjennes seg igjen i bruksmåten enten det dreier seg om pda, telefon, tablet pc eller stasjonær og uansett utforming av styreredskapet. Det hevder de å ha forskningsresultater som støtter opp om.