-- Har ikke oversikt over datakrim-tap

-- Har ikke oversikt over datakrim-tap

To av tre virksomheter vil få vesentlige problemer allerede etter én dag hvis de viktigste it-systemene settes ut av drift etter datakriminalitet.

Dette viser mørketallsundersøkelsen for 2003. Hele åtte av ti virksomheter har lagret verdifull informasjon elektronisk og ni av ti vil få vesentlige problemer hvis informasjonen er upålitelig eller gal.

Datakrimutvalget, som står bak undersøkelsen, mener disse opplysningene står i skarp kontrast til at bare hver fjerde virksomhet som ble rammet av datakrim, kunne anslå hvor mye de har tapt.

Undersøkelsen viser nedslående at bare 12 prosent har rutiner for å kunne beregne slike tap. Det samlede tapet for norske virksomheter mener Datakrimutvalget er fem milliarder kroner årlig.

Mørketallsundersøkelsen er den femte i rekken. Denne gangen er den omfattende undersøkelsen gjennomført som et samarbeid mellom Næringslivets Sikkerhetsråd, Økokrim (datakrimsenteret) og Senter for informasjonssikring. Av 1.300 utsendte forespørsler fikk de inn 722 svar.

Nyttig samarbeid

Analysen er utført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Næringslivets Datakrimutvalg. Tidligere har dette analysearbeidet vært gjort av spesialetterforskere ved det gamle Datakrimteamet (nå Datakrimsenteret) i Økokrim.

Undersøkelsen er gjennomført for å finne ut om hvilke typer datakriminalitet som forekommer og i hvilket omfang. Er noen bransjer mer utsatt enn andre? Hvilke følger får datakriminalitet? Hvor sårbare er norske virksomheter på it-siden? Hvilke sikkerhetstiltak og rutiner er satt i verk, og hvordan påvirker det omfanget av datakriminaliteten?

Under fremleggelsen av undersøkelsen gjorde leder Britt Amundsen Hoel et stort nummer ut at helse- og sosialsektoren skiller seg negativt ut i forhold til datakrininalitet.

Ubehagelig tanke

-- Det er en ubehagelig tanke at sensitive pasientdata lett kan stjeles i Norge, sa Amundsen Hoel og påpekte at helsevirksomhetene har lagret store mengder personopplysninger, men bare halvparten av dem vet ikke om de har vært utsatt for datainnbrudd eller datatyveri av informasjon.

Dette mener hun er svært overraskende. Hun fortalte at helse- og sosialsektoren bruker sikringsmekanismer som kryptering (13 prosent) i mindre grad enn andre sektorer.

Bank er best

Til sammenligning bruker 40 prosent av virksomhetene innen bank- og finansnæringen kryptering. Omtrent to prosent av virksomhetene var i fjor utsatt for tyveri av datainformasjon. Dette er på samme nivå som i 2001, da forrige undersøkelse ble gjennomført.

Ifølge Britt Amundsen Hoel er det tydelig at virksomhetene nå er mer opptatt av hvilke skadevirkninger datatyveri kan ha. Det er verdt å merke seg at i 2001 ble bare to slike saker anmeldt til politiet, mens tilsvarende tall for i fjor var 23.