Har ikke utleveringsplikt av kundedata

Har ikke utleveringsplikt av kundedata

Netcom og direktør Barbara Thoralfsson vant en knusende seier i kundedata-saken mot TelBon, som er en overbygning for eierselskapene Telenor Teleservice og Bonnier DM.

Dommen betyr at Netcom ikke har noen utleveringsplikt av kundedata. 

30. januar stanset Netcom utlevering av personopplysninger til TelBon, fordi de mente at opplysningene ble misbrukt i salg og markedsføring av Telenor Mobil .

TelBon saksøkte derfor Netcom for å få gjenopptatt utleveringen av personopplysningene, men fikk ikke medhold i retten (byfogden).

Netcom fikk medhold i retten

De anket saken raskt til Lagmannsretten, som nå har kommet frem til samme konklusjon som byfogden.

Det er ikke kjent om TelBon vil anke saken til høyere rettsinstanser.

-- Vi har aldri solgt kundeopplysninger til annen bruk enn til nummeropplysningsformål. Vi ønsker å skjerme våre kunder mot uønskede salgssamtaler eller annen markedsføring. Derfor er vi svært godt fornøyd med at vi også har vunnet saken i Lagmannsretten, sier Netcom-direktør Barbara Thoralfsson.

Mellomledd før Netcom-data havner hos Telenor

Lagmannsretten mener at TelBon er en overbygning for eierselskapene Telenor Teleservice og Bonnier DM og en ren formidler av Netcoms kundedatainformasjon til disse to selskapene.

Videre legger Lagmannsretten til grunn at det å verdiøke slike data, for eksempel når man vasker nummeropplysningsdata for de under 18 år, døde personer og de som har reservert seg, så ligger dette utenfor området for nummeropplysningsvirksomhet.

Det samme gjelder å benytte slike verdiøkte data til salg og markedsføring.

Ingen leveringsplikt

Retten konkluderer dermed med at TelBon ikke kan anses for å drive nummeropplysningsvirksomhet. Retten mener at nummeropplysningene er blitt brukt i strid med avtalen mellom Netcom og TelBon, og anser heller ikke at Netcom har noen utleveringsplikt av sin kundedatabase.

Netcom sier i en melding at de fremdeles vil gi kundedata direkte til Telenor Teleservice i henhold til gjeldende regler for nummeropplysning.