Har ledig plass på fellesstanden

Har ledig plass på fellesstanden

I mars går Cebit 2005 av stabelen. Konkurrentene har falt som fluer, men den tyske messemotoren holder stand.
-- Vi er ute av tunnelen, erklærer prosjektdirektør Gerald Munderloh.

Han er en av flere Cebit-generaler som er i full gang med forbredelsen til neste års messe-event. Han bærer med seg en fersk rapport fra European Information Technology Observatory (EITO) som viser at han har ordene sine i behold.

Ser lyset

-- I fjor sa vi at vi så lyset i enden av tunnelen, og nå kan vi fastslå at vi er ute, fortsetter Munderloh.

De ferske tallene fra EITO viser at siden toppåret 2000, med en vekst i verdens it- og telekommarkeder på 12,7 prosent, ble bølgedalen dyp i de påfølgende årene. I 2001 var veksten på 2,8 prosent, og i 2002 helt nede i 0,7 prosent.

2003 ga 1,4 prosent vekst, mens veksten i året vi er inne i er anslått til 4,3 prosent. For 2005 forventer EITO en vekst på seks prosent.

-- Nå går markedet inn i en ny vekstfase. Veksten fra andre halvdel av 90-tallet kommer ikke tilbake selv om vi nå går inn i en digital verden hvor Europa absolutt har en rolle å spille, fastslår Munderloh.

Vil ha flere norske

Norge i Europa har også en rolle, vil nok mange mene - men det vises ikke noe særlig på messedeltakelsen. Hittil har syv selskaper meldt seg til den norske fellesstanden, et betydelig lavere antall enn i fjor.

-- I år det rom for flere enn dem som har meldt seg på. Jeg skulle gjerne hatt fem, seks selskaper til slik at vi totalt ble 12 til 15 selskaper på den norske fellesstanden, sier prosjektleder Hilde Magnussen i Innovasjon Norge.

Hun frister med relativt billig deltakelse. En uke på den norske programvarestanden koster 20.000 kroner. Ifølge Karin Meheren ved det norske Hannover Messe-kontoret vil en deltakelse på egen kjøl fort komme opp i 100.000 norske kroner.

Organiserer på nytt

Karin Mehren forteller at Cebit neste år blir "Nye Cebit".

-- Fra 2005 fordeler vi produkt- og tjenestekategoriene på en annen måte enn vi hittil har gjort. Det er mye skifte av haller, sier hun.

Messen deles inn i tre horisontale retninger; såkalte forretningsprosesser som vil legge beslag på halve hall 1 samt hele 2,3,4,5,6,7 og 8. Den sistnevnte hallen vil i sin helhet være dedikert til outsourcing av forrtningsprosesser, med andre ord BPO (Business Process Outsourcing).

-- Outsourcing vokser kraftig i Europa og vil spille en fremtredende rolle under Cebit 2005, fastslår Munderloh.

I tillegg til stor oppmerksomhet rundt forretningsprosessene vil telekom være synlig som alltid. Syv haller med alt fra Deutsche Telecom til mobiltelefonprodusenter skal gi telekomfolket sitt.

Den siste hovedinndelingen tar for seg produkter og systemer - som for eksempel digital foto, periferiutstyr, komponenter og lagringsprodukter. Fra å være spredt rundt omkring på messeområdet vil alt dette samles i halve hall 1 samt hallene i "umiddelbar" nærhet; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 27.

Vektlegger SMB

Fra og med november er "Cebit Mittelstand" online - med andre ord Cebit SMB. Deutsche Messe forsterker sitt engasjement for denne målgruppen. At konsentrasjonen mot smb-sjiktet er riktig tar messeledelsen for gitt. På Cebit 2004 kom mer enn 260.000 besøkende fra små og mellomstore selskaper med fra en til 500 ansatte.

Totalt besøkte nærmere 500.000 messen i mars. Av disse kom 110.000 personer fra andre land enn Cebit.

Messer som Comdex og Telecom Geneva har lagt inn årene, og prosjektdirektør Munderloh mener at det gir mer oppmerksomhet for Cebit. Men der de store bransjekanonene fronter de amerikanske messene, er Cebit ikke den rette yngleplassen. I fjor valgte HP faktisk ikke å være representert i det hele tatt.

-- Vet du om det kommer noen hot-shots til neste års messe, som for eksempel Bill Gates, Carly Fiorina eller John Chambers?

-- Bill Gates sier at dette ikke er riktig plattform for ham, men vi skulle gjerne hatt ham der, sier Munderloh.

Cebit 2005 begynner torsdag 10. mars og varer til og med onsdag 16. mars.