Har løftet Norge internasjonalt

Har løftet Norge internasjonalt

Et forskningsprosjekt innen programvare-prosessforbedring har gitt Norge en stor stjerne på den internasjonale utviklingshimmelen. Nå får prosjektet Spike sin oppfølger.
I tre år har tre forskningsinstitusjoner og 10-12 bedrifter jobbet sammen i forskningsprosjektet Spike. Norges forskningsråd har bidratt med delfinansiering, deltakerne selv har gitt sin egenandel i form av arbeidsinnsats.

Mange bedriftsprosjekter har vært gjennomført innenfor Spike der ansatte i bedriftene og forskerne har jobbet side om side.

-- Det har vært spennende å se hvordan prosjektet har løftet Norge på dette feltet i internasjonal sammenheng, forteller leder for prosjektet Tor Ulsund.

Han jobber i Geomatikk og har hatt jobben med å holde trådene i prosjektet sammen i disse tre årene.

Oppfølger i gang

Og Ulsund er allerede i gang med oppfølgeren til Spike. Evisoft starter opp i disse dager og skal gå frem til 2010. Norges Forskningsråd er fremdeles med, det samme gjelder forskningsinstitusjonene, samt en rekke av de samme bedriftene fra Spike-runden.

-- Jeg tror bedriftene har opplevd at det er utrolig nyttige problemstillinger vi har adressert gjennom prosjektet. Mange kan jo også fortelle om svært matnyttige effekter av sine bidrag, uttaler Ulsund.

Hverdagen ute i it-næringen er ofte krevende. Utviklingsprosjekter preges av høyt tempo samtidig som resultatene skal være i henhold til markedets forventninger på både pris og kvalitet.

-- Derfor stilles utviklerne overfor utfordringen om stadig å finne frem til nye og forbedrede metoder og teknikker i sitt utviklingsarbeid. Man har ofte et fokus på kortsiktig inntjening, og det fordrer at vi har tilgjengelig metoder som gjør prosjektgjennomføringen optimal, påpeker Ulsund.

-- Vi kan se tilbake på en rekke konkrete og viktige forbedringer i de bedriftene vi har vært inne i. Dette kan måles i ryddigere og mer fokusert programvareutvikling, mer tilfredse medarbeidere, raskere "time to market" og i siste instans mer fornøyde kunder. Spike har bidratt på områder som bedriftene har hatt ønsker om å forbedre seg, men som ikke ville vært praktisk mulig uten det Forskningsråds-finansierte Spike. Her har Forskningsrådet, norsk industri og forskningsinstitusjonene framvist et godt eksempel på at det går an å få til gode resultater om alle drar i samme retning, sier Ulsund.

God spredning

Resultatene av Spike er offentliggjort i mange ulike sammenhenger. En rekke artikler er publisert både innenlands, men ikke minst i internasjonale anerkjente tidsskrifter. I tillegg er det avholdt en rekke seminarer og workshops på temaene som har tatt opp.

-- Vi er ganske sikre på at Spike-prosjektet har gitt Norge et veldig godt ry internasjonalt på prosess- og programutviklings-arenaen, bemerker Ulsund.

I tillegg har prosjektene hatt stor betydning med tanke på utdanning innen it på universitets-nivå. Prosjektet har utdannet tre industristipendiater og flere masteroppgaver har sitt utspring i prosjektet.

-- Vi kommer til å følge opp våre arbeidsmetoder gjennom oppfølgeren Evisoft. At så mange vil være med på det neste prosjektet tar vi som et tegn på at vi har truffet med våre prosjekter.