Harddisken holder stand

Harddisken holder stand

Flere teknologier står i kø for å ta over for tradisjonelle lagringsløsninger. I et tøft marked hvor kundene vil ha billige og effektive systemer er det likevel den tradisjonelle harddisken som vinner.
Konsolideringen i lagrings-industrien har vært stor. Analyseselskapet Gartner tror markedet vil forbli tøft og at vi innen 2006 vil sitte igjen med maksimalt fem store harddisk-produsenter. Dette kommer kundene til gode.

Prisene på lagringsprodukter, både til privat- og bedriftsmarkedet, har vært sterkt fallende i lengre tid. Og Gartner spår ytterligere prisreduksjoner. Frem mot 2006 vil prisene falle med minst 20 prosent.

Dette skjer til tross for at harddisk-teknologien er under kontinuerlig utvikling, noe som medfører høyere produksjonskostander for produsentene. Analytikerne i Gartner mener likevel at en relativt billig produksjonsprosess, kombinert med stadig bedre ytelse, vil gjøre det vanskelig for andre lagringsteknologier å få innpass i markedet.

Ingen konkurrenter

Det er en oppfatning det amerikanske analysebyrået TrendFocus deler. Flere nye lagringsteknologier har blitt lansert som mulige alternativer i fremtiden. Blant annet har optisk lagring blitt oppfattet som lovende.

Også flash-minne har blitt nevnt, men analytiker Mark Geenen i TrendFocus fastholder at ingen nye løsninger så langt ser ut til å kunne konkurrere prismessig med harddisken.

-- Det finnes ingen seriøse konkurrenter til harddisk-teknologien med hensyn til kostandseffektiv datalagring, sier han til Computerworld i USA.

Andre løsninger kan komme, men er ikke kommersialisert i dag. Geenen nevner blant annet HAMR (heat assistes magnetic recording) som han tror blir tilgjengelig i 2006 og Millipede-systemer som er ventet først i 2007 - 2008.

Såkalt perpendicular lagring på tradisjonellle disker er imidlertid en teknologi som kan komme til å materialisere seg i ferdige produkter i løpet av året. Fordelen med slike disker er at de kan produseres i eksisterende produksjonslinjer. Det bidrar til å holde investeringene til leverandørene nede. Teknologien lover opp til ti ganger mer data, på samme flate som dagens harddisker.

TrendFocus anslår at lagringsbransjen i 2004 vil produsere 300 millioner harddisker. Det vil i så fall være en oppgang på 16 prosent sammenlignet med 2003.

Mange tape-formater

Det er heller ikke ventet at noen teknologiske nyvinninger vil bre om seg i tape-markedet. Siden 1995 har det blitt lansert 19 tape-formater. Bare i 1998 kom det seks, blant annet fra HP, Seagate og IBM. Felles for alle er imidlertid at ingen har greid å brøyte seg en dominerende posisjon.

Gartner peker derfor på at markedspotensialet for eventuelle nye standarder er begrenset. Det finnes allerede for mange og tape har generelt fått konkurranse fra systemer basert på billige ATA-disker. Eventuelle nye fremskritt vil derfor komme på de etablerte plattformene og ikke som følge av en ny tape-teknololgi.