Harddiskkrisen svekket Dell

Harddiskkrisen svekket Dell

Harddiskkrise og svekket pc-etterspørsel setter spor i Dells fjerde kvartalsrapport.

Svekket etterspørsel og leveringsproblemer av harddisker i kjølvannet av naturkatastrofen i Thailand har satt sine spor i regnskapene til Dell Computer.

Selskapets rapport for fjerde kvartal viser en samlet omsetning på drøye 16 milliarder dollar i perioden som ble avsluttet 3. februar.

Det betyr en topplinje som lå tilnærmet uendret fra året før, da Dell omsatte for 15,7 milliarder dollar i den samme perioden.

På årsbasis ble samlede driftsinntekter rapportert til 62,1 milliarder dollar, også dette tilnærmet flatt fra foregående år.

Dyre harddisker

Det er spesielt Dell pc-virksomhet som har merket utfordringene knyttet til pris- og leveranseproblematikken rundt harddisker, opplyser Brian Gladden, Dell finansdirektør, ifølge IDG News.

Effektene av harddiskkrisen viste seg da også i fjerde kvartal. Driftsresultatet ble slanket til 932 millioner dollar, tilsvarende en nedgang på 19 prosent. Bunnlinjen viser at nettoresultatet ble redusert til 913 millioner dollar i perioden, 10 prosent svakere en i samme periode året før.

Gladden tror også at harddiskkrisen vil fortsette å etterlate seg spor i regnskapene fremover, rettere sagt til og med tredje kvartal i år.

Som ventet

På årsbasis ga driften et overskudd på 4,4 milliarder dollar, 29 prosent over fjoråret. Bunnlinjen for året under ett ga et overskudd på 3,95 milliarder dollar, 27 prosent mer enn året før.

Fortjeneste per aksje falt fire prosent til 51 cents per aksje i fjerde kvartal, mens den på årsbasis steg 34 prosent til 2,13 dollar.

Dell leverte dermed i tråd med hva analytikerne hadde sett for seg. Estimater fra Thomson Reuters viste en forventning på 52 cents per aksje for kvartalet.