I harnisk over Telenor

Finansdepartementet er oppgitt og hoderystende til Telenors holdning til Odin-skandalen.

Finansdepartementet var en av flere parter som ble hardt rammet da regjeringens nettjeneste, Odin, sviktet i nesten to uker.

Da Skatteutvalgets rapport ble lagt frem i forrige uke, gikk Finansdepartementet til det drastiske skritt å gjenopplive sitt gamle nettsted, www.finans.dep.no, for å sikre seg at brukerne fikk tilgang til informasjonen.

Hårreisende

-- Her i Finansdepartementet synes vi det er helt hårreisende at Norges ledende it-leverandør bruker over ei uke på å få en så sentral internettløsning på plass igjen. Odin-løsningen er tross alt departementenes viktigste informasjonskanal ut til publikum. I alle fall er vi i Finansdepartementet helt avhengige av internett for en effektiv og brukerorientert informasjonsformidling, poengterer avdelingsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Finansdepartementet.

-- Vi stiller virkelig spørsmål ved hvilken prioritet "repararasjonsarbeidet" har hatt hos Telenor - og om de har satt inn alle nødvendige ressurser - dag som natt - for å få løsningen på lufta igjen? Hvilke back-upløsninger og "kriseplaner" har de for slikt harddisk-krasj?, sier Skånvik.

Selv om det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet som er ansvarlig for Odin-løsningen, er alle departementene helt avhengige av den.
Elendig beredskap

-- Interne rapporter vi har fått tilgang til, viser at Telenor har hatt elendig beredskap, og at de til alt overmål ble overrasket over at saken har fått medieomtale. Vi reagerer også på at de har kommet med beroligende meldinger om at det tekniske fungerer. Så lenge brukerne våre ikke kommer inn på sidene, og så lenge vi ikke får oppdatert med nytt stoff, kan man ikke hevde at "tingene fungerer", slår Skånvik fast.