404, 550 og andre tall

404, 550 og andre tall

HARRY HURT: Tall er egentlig ganske meningsløse – i hvert fall inntil man setter dem i en sammenheng.

La oss for eksempel ta tallet tre – 3. Alle gode ting er tre, sier man ofte. Men tre svigermødre kan være et helvete. Og dersom man får opp feilmeldingen ”404 page not found” i Internet Explorer, betyr det ikke at du har vunnet 404 kroner, eller at 404 sider ikke er funnet. Det betyr bare at du – eller nettsidene – er på villspor. Noe som igjen fører oss til denne artikkelen i It-avisen, hvor en stakkars politimann har fått opp feilmeldingen ”552 too many recipients”. Personlig synes jeg ofte at én politimann er en for mye, men det er en annen sak. En helt annen sak.

Les om: