Aldri helt trygg

Aldri helt trygg

HARRY HURT: Sikkerhetsfolk er egentlig litt syke. Og det er bra.

For det skal de være, for å fungere skikkelig. De skal være paranoide (for å kunne forestille seg de merkeligste trusler), de skal være schizofrene (for å kunne sette seg inn i angriperens måte å tenke på), og de skal være litt sånn generelt psycho (for å gjøre noe med den djevelskapen de kommer over). Dessuten skal de skille det viktige fra det uviktige. For eksempel leste jeg nylig at flere milliarder ikke kom til å overleve drivhuseffekten.

Jeg har en enda større pangsak: Ingen kommer til å overleve drivhuseffekten. Ikke jeg, ikke du, og ikke bestefaren din. Dermed kan du si at all trygghet er falsk trygghet. Så at Nortons egne sider skulle være tryggere enn for eksempel et kyllingbein, er tatt rett ut av lufta.

TIPS HARRY!

Les om: