Av jord er du kommet...

Av jord er du kommet...

HARRY HURT: Heller ikke harddisker varer evig. I hvert fall ikke uten stell.

Mye av verdens kollektive historie lever nå i ganske skjøre verdener av ladede jernpartikler inni diverse harddisker. Og dette livet blir slett ikke enklere dersom man tar harddiskene ut på sykkeltur, eller – fri og bevare – svømmetur. Men hvis du avmagnetiserer den først, slik herværende nettsider foreslår, er det 100 prosent sikkert at slike aktiviteter ikke vil gi ytterligere skader på det som er lagret. Garantert.

Les om: