En oppklaring

En oppklaring

HARRY HURT: Aviser er pussige saker. De blir stadig mer aktuelle, og særlig på nettet.