Det går framover!

Det går framover!

HARRY HURT: Tidligere kunne det virke som om PCer ødela seg selv. Slik er det heldigvis ikke lenger.