Den gode og den onde

Den gode og den onde

HARRY HURT: Vet du forskjellen på en wizard og en wizzard? Den er ganske stor.