Hipp hurra!

Hipp hurra!

HARRY HURT: Foto-Preus har jubileum. Og hva får jubilanter? Jo, gaver.