Homo Nerdicus

Homo Nerdicus

Det som mange i dag kaller nerder er faktisk det siste og hittil mest avanserte trinnet innen menneskets utvikling, ifølge en forskergruppe ved universitetet i Wien. Harry Hurt rapporterer.

Ta Harry Hurts nerdetest her

Det som mange i dag kaller nerder – tekno-fikserte, «rare» folk som man ofte tror interesserer seg for data og lite annet – er faktisk det siste og hittil mest avanserte trinnet innen menneskets utvikling, ifølge en forskergruppe ved universitetet i Wien.

Den 28. novemberi la gruppen fram en rekke banebrytende forskningsresultater under et lukket kollokvium i Salzkammergut, vel vitende om at forskningen deres vil skape bølger langt inn i selve utviklingslæren.

Møtet var stengt for pressen, men noen av de spesielt inviterte har valgt å gå ut med informasjon om hva mange av dem mener er rasistiske tanker i ny forkledning.

Forskerne rapporterte nemlig om funn av distinkte genetiske avvik hos nesten 4 % av alle østerrikske menn.

Avvikene resulterer i målbart høyere intelligens og endrede fysiske egenskaper. Ingen kvinner ser ut til å ha dette avviket, som forskerne foreløpig bare kaller «Homo nerdicus».

– Dette grenser mot både mannssjåvinisme, elitisme og rasisme, hevder den anerkjente gen-eksperten og psykiateren Rosa Nebelheim om funnene til forskningsgruppen, omtalt i den konfidensielle rapporten Soziale Entwicklung, Sozio-genen und Sozio-eigenschaften.

– Selv om forskningen som sådan muligens holder vann, bruker de resultatene slik Fanden leser Bibelen. Man snakker for eksempel om en ny menneske-orden, hvor Homo sapiens ligger på et lavere stadium, og «Homo nerdicus» er hevet over de andre, sier hun.

De som er mer positivt innstilt til forskningen påpeker at betegnelser som «Homo nerdicus» er foreløpige, og kun benyttes i mangel av noe bedre. Men ekspertene er enige i at man med dette inndeler menneskerasen i nye grupper.

– Men dette betyr jo egentlig bare at man kategoriserer et fenomen som faktisk eksisterer, sier antropologen Hans-Otto Dopplscmid om forskningen.

Ta Harry Hurts nerdetest her

– Verdiløst

– Jeg kan ikke se at det har noen som helst verdi å gruppere mennesker mer enn det vi allerede gjør i dagens samfunn, sier forsker Staffan Landström som selv deltok på kollokviet.

– Det virker bare forsterkende på de trendene vi allerede ser i verden, og bidrar ikke til et positivt menneskesyn eller bedre normer for livskvalitet. For å si det kort og brutalt bør denne forskergruppen legges ned, og arbeidet dens bør kastes på bålet, mener han.

Men andre uttaler seg altså mer positivt, og mener at arbeidet allerede har gitt uvurderlige resultater.

– Vi er nå midt inne i en prosess som må ha skjedd flere ganger tidligere i løpet av menneskehetens utvikling, sier Dopplschmid.

– Samfunnet la i forrige århundre forholdene til rette for at denne typen mennesker skulle utvikle seg, og nå kan disse menneskene videreutvikle samfunnet så man kan utfolde seg bedre.

– Så dette er ikke bare veldig spennende – det gir også uhyre nyttig informasjon som kan fortelle oss mer om menneskets fortid, og gi oss en bedre framtid.

Ta testen!

Fakta om «Homo nerdicus»

Utfra de opplysningene vårt søstermagasin PC Welt har fått tilgang til, er konklusjonene til rapporten i hovedsak som følger:

* I løpet av bare de siste 50 årene har det dannet seg en ny gruppe mennesker med så klart definerte genetiske, fysiske og mentale egenskaper at de må klassifiseres som en egen undergruppe av Homo sapiens – spøkefullt kalt Homo nerdicus. Noen av forskerne har åpent sagt at dette kan være ett eller flere såkalte «gensprang», altså plutselige og selvforsterkende arvemessige endringer innen en vesentlig del av befolkningen.

* Disse tildels svært ensartede endringene omfatter en høyere og tildels spesialisert intelligens, fysiologiske endringer i den forlengede marg (ryggmargen), og endret hodefasong og ryggsøyle.

* De motoriske ferdighetene blir taperen hos «Homo nerdicus». Både fysisk prestasjonsevne og evnen til blant annet ballspill blir dårligere, mens mer spesialiserte og fysisk lite krevende finmotorikk-ferdigheter ofte er svært godt utviklet.

* Forskerne regner antar at man i dag kan regne opptil 4 % av Europas befolkning som «ekte» Homo nerdicus. Men antallet ser ut til å være sterkt økende, og kan passere 10 % allerede innen 2030.

* Forskergruppen har benyttet avanserte tester for å skille «nerdene» ut fra resten av befolkningen. Vårt søsterblad PC Welt i Tyskland har fått tak i hovedtesten som er brukt, og vi har oversatt og bearbeidet den for norske forhold. Så nå kan du selv ta testen som forteller om du er nerd eller ikke!

Disse spørsmålene er hentet direkte fra rapporten Soziale Entwicklung, Sozio-genen und Sozio-eigenschaften fra universitetet i Wien, og oversatt og bearbeidet av PC World i Norge.

Formålet med testen er å avgjøre om du er det vi forenklet kan si er en «ekte nerd», en «nesten-nerd» eller en «ikke-nerd» – pluss litt annet.

Testen har bare 20 spørsmål, og gir derfor bare en indikasjon på ditt «nerde-nivå». Men du vil med 87 % sannsynlighet havne i den gruppen du hører hjemme i.

Ikke tenk veldig lenge på svarene – det finnes ingen «riktige» eller «feil» svar. Les rolig gjennom spørsmålet og klikk på det alternativet som du først synes virker fornuftig. Og svar ærlig!

Ta Harry Hurts nerdetest her

Les om: