Ingen å spille med?

Ingen å spille med?

HARRY HURT: Prøv denne! Her kommer verken du eller boksen til kort. Eller kanskje omvendt.