Kommunal logikk

Kommunal logikk

HARRY HURT: Kostra er et program som brukes i stat og kommune. Og det forklarer mye.