Kommuner og it-begrepet

Kommuner og it-begrepet

HARRY HURT: Har du tenkt over hvor stort et emne "informasjonsteknologi" egentlig er?

Ikke jeg heller, før jeg skrev ingressen du nettopp leste. For emnet er jo egentlig enormt, og omfatter data, trykk, Johann Gutenberg, egyptiske hieroglyfer – ja, til og med 10 000 år gamle hulemalerier. For alt dette dreier seg om teknologi som formidler informasjon. Og mens noen kommuner ligger sørgelig etter når det gjelder å spre informasjon til sine innbyggere, ligger andre i forkant. Og vinneren – i hvert fall på noen områder – er Oppegård kommune, som ikke lar noen mulighet gå fra seg til å informere om dette og hint. Så Oppegård fortjener applaus – som ikke er informasjonsteknologi, men bare informasjon, siden du bare trenger to hender for å formidle beskjeden.

Les om: