Linux i støtet, del 1

Linux i støtet, del 1

HARRY HURT: Linux vil bli like bra som Lille Myke. Også på feilmeldinger.