Linux i støtet, del 2

Linux i støtet, del 2

HARRY HURT: Linux vil bli like bra som Lille Myke. Også på feilmeldinger.