Litt butikkfilosofi

Litt butikkfilosofi

HARRY HURT: Driver du detaljhandel, er det er par regler om må overholdes.