Nye mangelvarer

Nye mangelvarer

HARRY HURT: Jeg kjenner en som ikke sa "r" rent før i niende klasse.

Men det har strengt tatt lite med akkurat denne saken å gjøre. For saken er nemlig den, at det nå en stund har vært internasjonal mangel på versjoner av fonten ”r”. Du kjenner kanskje til at det plutselig kan være lite minne på markedet. Da stiger prisene. Slik prisstigning har vi ikke på fonter. Dermed blir ikke produksjonen naturlig større slik den blir på for eksempel RAM. Og da sitter man der med et problem, slik som på forsiden av PC World nummer 6. Jeg fant fram noen gamle r-er fra skuffen min, men jeg tror redaksjonen mente de hadde feil farge. Så da, så.

TIPS HARRY!

Les om: