Om svensker og foppall

Om svensker og foppall

HARRY HURT: Det er mye rart på nettet. Svensker, italienere og nordmenn også.