Slå ring om fisken!

Slå ring om fisken!

HARRY HURT: Nettet kan brukes til mye, og som mye. Fiskenett, for eksempel.