Som man spør, får man svar

Som man spør, får man svar

HARRY HURT: Gud hjelper den som hjelper seg selv. Microsoft også.