Trist, men sant

Trist, men sant

HARRY HURT: Når nye ting kommer på banen, må gjerne gamle vike.

For noen hundre år siden var nesten alt hjemmebakt. Så ble dette industri, da bakeriene begynte å lage mer av det vi før bakte hjemme. På Jessheim har man såvidt jeg vet en krysning som kalles ”hjemmebakeri”. Og nå har det gått så langt at selv Word har kastet hjemmebaksten ut av ordlisten til fordel for andre betegnelser. Og om jeg ikke skjønner hva disse betyr, skjønner jeg i hvert fall at jeg har blitt eldre.

Les om: