Heder til Willy Jensen

Heder til Willy Jensen

Ekssjefen i Post- og teletilsynet er utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

Willy Jensen har i mange år vært Post-og teletilsynets ansikt utad. Han hadde vært direktør for PT i ti år da han bestemte seg å slutte for nøyaktig et år siden.

H.M. Kongen har utnevnt tidligere direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Jensen er i dag post- og teleråd ved Den norske EU-delegasjonen.

Innsats innen elektronisk kommunikasjon

Willy Jensen er 65 år og er født i Tromsø. Han er professor i informatikk fra Universitetet i Tromsø og har en lang karriere bak seg, både i Norge og internasjonalt. Han har blant annet vært administrerende direktør i Spacetec, hatt en ledende stilling i European Space Agency i Italia, og ledet ”Tusenårsskiftet - Norge 2000”. I 2000 tiltrådte han som direktør i PT.

Jensen har frontet mange saker i PT på forbrukernes vegne. Han har stått på for å få lavere priser på mobile tjenester og bredbånd, og PT har blant annet etablert nettsteder som telepriser.no, nettvett.no og nettfart.no.

I 2003 besluttet Stortinget å flytte PT fra Oslo til Sørlandet. Jensen ledet flyttingen av tilsynet, som nå er etablert i Lillesand. Sommeren 2011 tiltrådte han stillingen som post- og teleråd ved Den norske EU-delegasjonen.

Jensen har alltid vært opptatt av å spre digital kompetanse både i befolkning, næringsliv og innen offentlig forvaltning. H.M. Kongen sier i sin utnevnelse at Jensen får dekorasjonen for sin innsats innen elektronisk kommunikasjon.