Heia Tufte!

BenQ har besluttet å legge sitt nordiske hovedkontor til Oslo. Tidligere leder i Siemens mobildivisjon, Rune Tufte, er utnevnt til nordisk sjef.

BenQ inngikk i juni i år en avtale med Siemens om overtagelse av hele selskapets mobilvirksomhet. Avtalen innebærer bruk av Siemensnavnet i inntil fem år. Gjennom avtalen med Siemens vil BenQ bli en av verdens ledende leverandører av mobiltelefoner. Det nye selskapet startet driften 1.oktober 2005.

Rune Tufte, som går inn i stillingen som nordisk sjef, har ledet Siemens mobildivisjon i Norge siden 1997. Under Tuftes ledelse økte Siemens sin markedsandel i det norske mobilmarkedet fra 0,5 prosent til 33 prosent i 2004. Allerede i 1999 etablerte Siemens seg som den tredje største mobilleverandøren i Norge. Omstendighetene rundt salget av forretningsenheten har derimot bidratt til at markedsandelen hittil i år har ligget i underkant av 20 prosent.

Norden hovedkontor

- Siemens Communications Devices og BenQ utfyller hverandre på en utmerket måte. BenQ er svært sterke på skjermteknologi, som blir en stadig viktigere del av mobiltelefonene etter hvert som teknologien gir nye muligheter for bilde- og videooverføring. BenQ er verdens nest største leverandør av LCD-skjermer, og det vil den nye konstellasjonen selvsagt nyte godt av, sier Rune Tufte.

Siemens sterke posisjon i Norge var avgjørende for valget av Oslo som hovedsete for Norden. Rune Tufte tiltrer som CEO for BenQ Nordic, mens Kristin Johansson er utnevnt til CFO BenQ Nordic. I den nye organisasjonen legges det opp til et utbredt samarbeid over landegrensene.

Ny norgessjef

Også den norske ledelsen og det norske salgsapparatet vil bli bygget rundt Siemens tidligere mobilavdeling i Norge. Even Amdal, tidligere salgsdirektør i Siemens, trer inn i stillingen som Norgessjef, mens Vegar Hellgren fortsetter som markedsdirektør.

- Vi kan love en rekke nyheter fra selskapet i tiden fremover. I første omgang vil fokuset ligge på mobiltelefoner, der vi allerede er godt i gang med utrulling av flere nye modeller. En skal ikke glemme at BenQ, som i 2004 utviklet og produserte 15 millioner OEM-håndsett blant annet for Nokia og Motorola, allerede er en betydelig aktør på verdensmarkedet, sier Tufte.