Helbom for bomveier

Statens Vegvesen møter motbør på sine helautomatiske bomforsøk. Datatilsynet krever nå konsesjonsplikt.
Datatilsynet mener at de helautomatiske bomstasjonene i Tønsberg og Bergen ikke ivaretar personvernet til de passerende bilene godt nok. Nå pålegger Datatilsynet dem konsesjonsplikt.

De helautomatiske bomstasjonene i Tønsberg og Bergen er et prøveprosjekt. Statens vegvesen tester her ut mulighetene for ubemannede bomstasjoner.

Ikke sporfritt

Datatilsynet mener at prøveprosjektet ikke ivaretar den enkeltes grunnleggende rett til å velge å ferdes uten å legge igjen spor. De andre foreslåtte løsningene til et anonymt alternativ anses heller ikke som tilfredsstillende.

Skal løsningen være et fullgodt, anonymt alternativ, kan det ikke etter Datatilsynets oppfatning registreres passeringsopplysninger (opplysninger om tid og sted) som kan knyttes til enkeltpersoner.

Bomprosjektet innebærer blant annet at passeringsbrikkene skal knyttes til den enkelte bil, og at de ikke kan "flyttes" mellom biler. Datatilsynet antyder at dette prinsippet vanskelig kan kombineres med et fullgodt anonymt alternativ basert på bruk av brikke.

Krenker personvernet

Datatilsynet skriver på sine websider at det er de som kan bestemme at behandling av ikke-sensitive personopplysninger krever konsesjon. Vilkåret er at behandlingen "åpenbart vil krenke tungtveiende personverninteresser".

Etter Datatilsynets oppfatning vil det åpenbart være en krenkelse av tungtveiende personverninteresser, dersom den enkelte ikke selv kan velge hvorvidt han vil legge igjen opplysninger om hvor han er til hvilket tidspunkt.

Retten til å ferdes sporfritt kan utledes av grunnleggende rettigheter i konvensjoner og direktiver som ligger til grunn for personvernregelverket.